Greek coins

Go
Display by: GridGridList
 
 

Lot 3

ATTICA Atene - Tetradramma (ca. 454-404 a.C.) Testa elmata di Atena a d. - R/ Civetta di fronte - cfr. S.Cop. 31 AG (g 16,87) Corrosioni al ... - MB/BB


Price:
243,26 €
 
 

Lot 4

ATTICA Atene - Tetradramma (ca. 454-404 a.C.) Testa elmata di Atena a d. - R/ Civetta di fronte - cfr. S.Cop. 31 AG (g 17,17) Tacche - BB+


Price:
486,52 €
 
 

Lot 5

ATTICA Atene - Tetradramma di imitazione orientale (355-320 sec. a.C.) Testa elmata di Atena a d. - R/ Civetta di fronte - cfr. S. Monaco ... - BB


Price:
364,89 €
 
 

Lot 7

Lotto di quattro dracme di Apollonia - MB-MB+


Price:
85,14 €
 
 

Lot 8

Lotto di quattro dracme di Apollonia - MB-MB+


Price:
85,14 €
 
 

Lot 9

Lotto di quattro monete greche - BB-BB+


Price:
85,14 €
 
 

Lot 10

Lotto di quattro monete greche - BB-BB+


Price:
85,14 €
 
 

Lot 11

Lotto di due monete greche - BB-BB+


Price:
48,65 €