• Aste
  • Asta 63
  • 1094 Leone X (1513-1521) Fiorino di camera - Munt. 7 AU (g 3,38) ...
<< Lotto 1093 - Leone X ...   Lotto 1095 - Adriano VI ... >>

Lotto 1094 - Asta 63

Leone X (1513-1521) Fiorino di ...
Leone X (1513-1521) Fiorino di ...


Leone X (1513-1521) Fiorino di camera - Munt. 7 AU (g 3,38) R

Grading/Stato: SPL/qSPLOfferte

Stato lotto:
Asta chiusa

Orari

SESSIONE 1 (Lotti 151-452)
Offerte pre-asta - Fine
01 07 2021 14:00 CEST
Asta di sala - Asta live - Inizio
01 07 2021 16:00 CEST

SESSIONE 2 (Lotti 453-958)
Offerte pre-asta - Fine
02 07 2021 08:30 CEST
Asta di sala - Asta live - Inizio
02 07 2021 09:30 CEST

SESSIONE 3 (Lotti 959-1360)
Offerte pre-asta - Fine
02 07 2021 13:30 CEST
Asta di sala - Asta live - Inizio
02 07 2021 14:30 CEST

SESSIONE 4 (Lotti 1361-1749)
Offerte pre-asta - Fine
03 07 2021 08:30 CEST
Asta di sala - Asta live - Inizio
03 07 2021 09:30 CEST