Greek coins - E-Live-Auction 9

Display by: GridGridList
HISPANIA Osca Dracma ...
 
HISPANIA Osca Dracma (204-154 a.C.) Testa a ...
 

Lot 1

Greek coins

HISPANIA Osca Dracma (204-154 a.C.) Testa a d. - R/ Cavaliere a d. - Sear 28 AG (g 4,16) - BB


CALABRIA Taranto ...
 
CALABRIA Taranto Didramma (235-228 a.C.) - ...
 

Lot 2

Greek coins

CALABRIA Taranto Didramma (235-228 a.C.) - Cavaliere a d. - R/ Taras su delfino a s. - S.Cop. 947 AG (g 6,61) RR Modeste ossidazioni al ... - SPL


LUCANIA Thurium - ...
 
LUCANIA Thurium - Statere (IV sec. a.C.) ...
 

Lot 3

Greek coins

LUCANIA Thurium - Statere (IV sec. a.C.) Testa elmata di Atena a d. - R/ Toro cozzante a d. - S.Cop. 1454 e segg. AG Sigillato qBB da ... - qBB


SARDEGNA Monetazione ...
 
SARDEGNA Monetazione sardo-puniche - AE ...
 

Lot 4

Greek coins

SARDEGNA Monetazione sardo-puniche - AE (300-264 a.C.) Testa di Kore a s. - R/ Cavallo stante a d. - AE (g 6,11) - BB+


TESSAGLIA Phalanna ...
 
TESSAGLIA Phalanna Dracma (400-344 a.C.) ...
 

Lot 5

Greek coins

TESSAGLIA Phalanna Dracma (400-344 a.C.) Testa a d. - R/ Cavallo a d. - S.Cop. 199 AG (g 5,35) RR Graffi al R/ - MB


TESSAGLIA Larissa Dracma ...
 
TESSAGLIA Larissa Dracma (440-400 a.C.) Uomo ...
 

Lot 6

Greek coins

TESSAGLIA Larissa Dracma (440-400 a.C.) Uomo che lotta on un toro a s. - R/ Cavallo a d. - S.Cop. 108 e segg. AG (g 6,00) - BB/BB+


MACEDONIA Filippo II ...
 
MACEDONIA Filippo II (359-336 a.C.) ...
 

Lot 7

Greek coins

MACEDONIA Filippo II (359-336 a.C.) Tetradramma - Testa laureata di Zeus a d. - R/ Cavaliere a d. - S.Cop. 564 AG (g 14,36) Tacca di ... - BB+


MACEDONIA Alessandro III ...
 
MACEDONIA Alessandro III (336-323 a.C.) ...
 

Lot 8

Greek coins

MACEDONIA Alessandro III (336-323 a.C.) Tetradramma (Mesembria, ca. 125-65) Testa a d. - R/ Zeus seduto a s. - Price 1089 AG (g 15,76) ... - BB


ATTICA Atene Tetradramma ...
 
ATTICA Atene Tetradramma (V secolo) Testa ...
 

Lot 9

Greek coins

ATTICA Atene Tetradramma (V secolo) Testa elmata di Atena a d. - R/ Civetta di fronte - S.Cop. 53 e segg. AG (g 16,61) Tacche di verifica ... - MB


ATTICA Atene  ...
 
ATTICA Atene  Tetradramma imitazione ...
 

Lot 10

Greek coins

ATTICA Atene Tetradramma imitazione orientale (IV sec. a.C.) - Testa elmata di Atena a d. - R/ Civetta di fronte - AG (g 17,14) - BB+/qSPL


ATTICA Atene ...
 
ATTICA Atene Tetradramma, imitazione ...
 

Lot 11

Greek coins

ATTICA Atene Tetradramma, imitazione orientale (IV secolo circa) Testa elmata di Atena a d. - R/ Civetta di fronte - cfr. S.Monaco 99 AG (g ... - BB


CILICIA Nagidos Statere ...
 
CILICIA Nagidos Statere - Afrodite seduta a ...
 

Lot 12

Greek coins

CILICIA Nagidos Statere - Afrodite seduta a s. incoronata da Eros - R/ Dioniso stante a s. - S. Cop. 179 var. AG (g 10,62) RR Bel metallo ... - qSPL


IONIA Mileto - ...
 
IONIA Mileto - Dodicesimo di statere - Testa ...
 

Lot 13

Greek coins

IONIA Mileto - Dodicesimo di statere - Testa di leone a s. - R/ Motivo floreale - Sear 3532 AG (g 0,96) Leggere corrosioni - BB


REGNO DI SIRIA Antioco ...
 
REGNO DI SIRIA Antioco VII (138-129 a.C.) ...
 

Lot 14

Greek coins

REGNO DI SIRIA Antioco VII (138-129 a.C.) Tetradramma - Busto diademato a d. - R/ Atena stante a s. - Sear 7091 AG (g 16,98) - BB+


REGNO DI SIRIA Filippo ...
 
REGNO DI SIRIA Filippo Filadelfo (93-83 ...
 

Lot 15

Greek coins

REGNO DI SIRIA Filippo Filadelfo (93-83 a.C.) Tetradracma - Testa diademata a d. - R/ Zeus seduto a s. - Sear 7196 AG (g 15,28) - BB+


BACTRIA Menandro ...
 
BACTRIA Menandro (160-145 a.C.) Dracma - ...
 

Lot 16

Greek coins

BACTRIA Menandro (160-145 a.C.) Dracma - Busto a d. - R/ Atena stante a s. - Sear 7608 AG (g 2,66) - MB+


BACTRIA Tetradracma ...
 
BACTRIA Tetradracma (58-12 a.C.) Cavaliere a ...
 

Lot 17

Greek coins

BACTRIA Tetradracma (58-12 a.C.) Cavaliere a d. - R/ Atena stante a s. - MI (g 8,84) - BB+


SAKASTAN Otannes (circa ...
 
SAKASTAN Otannes (circa 38 a.C.) Dracma - ...
 

Lot 18

Greek coins

SAKASTAN Otannes (circa 38 a.C.) Dracma - Busto a s. di Phraates III - R/ Arciere seduto a d. - Sell. 91.2 AG (g 3,58) Contromarca al D/. ... - BB


EGITTO Tolomeo V ...
 
EGITTO Tolomeo V (204-180 a.C.) AE - Busto a ...
 

Lot 19

Greek coins

EGITTO Tolomeo V (204-180 a.C.) AE - Busto a d. - R/ Busto femminile a d. - Sear 7882 AE (g 2,96) - BB+


E-Live-Auction 9

Timetable

Pre-bidding - End
24 03 2019 18:00 CET

Live auction - Starts
24 03 2019 18:00 CET

COOKIE CONSENT:

COOKIE ACCETTATI:
COOKIE INFO: